Odolnosť

Vodeodolnosť

Vodeodolnosť udáva odolnosť proti vniknutiu kvapaliny do vášho zariadenia. V prípade každého modelu sa bavíme o inom stupni odolnosti. Tú udáva certifikácia IP (ingress protection). Teda hodnotu odolnosti proti narušeniu cudzími predmetmi. Vždy sa udáva v tvare IPXX, kedy prvá X je odolnosť proti prachu a X druhá odolnosť proti vode. Odolnosť označená napríklad IP67 udáva kompletnú odolnosť voči prachu a 30 minútovú odolnosť proti vode v hĺbke jedného metra. Odolnosť, ktorú udáva označenie IP68 označuje kompletnú rezistenciu voči preniknutiu prachu do prístroja a takmer kompletnú odolnosť voči vode.

Odolnosť proti vode:

  • IPX4: Odolnosť proti striekajúcej vode vo všetkých uhloch
  • IPX5: Odolnosť proti tryskajúcej vode vo všetkých uhloch zo vzdialenosti 3 metrov po dobu 3 minút
  • IPX6: Odolnosť proti silne tryskajúcej vode pri prietoku 100 litrov za minútu zo vzdialenosti 3 metrov po dobu 3 minút
  • IPX7: Odolnosť proti ponoreniu na 30 minút do hĺbky jedného metra
  • IPX8: Odolnosť úplného ponorenia do vody podľa podmienok určených výrobcom
  • IPX9: Odolnosť proti tlakovej vode


Vodotesnosť

Vodotesnosť udáva tlak vodného stĺpca, ktorý môže pôsobiť na zariadenie bez toho, aby do neho prenikla voda. Tento údaj sa spravidla udáva v troch jednodtkách. V baroch, atmosférach a metroch.

Je dôležité spomenúť, že tieto hodnoty sa určujú v laboratórnych podmienkach, a tak je nutné zistiť akou raálnou odolnosťou zariadenie disponuje.


Prachotesnosť

Prachotesnosť udáva odolnosť proti vniknutiu prachu do vášho zariadenia. Takú odolnosť udáva certifikácia IP. Vždy sa udáva v tvare IPXX, kedy prvá X určuje odolnosť proti prachu a X druhé odolnosť proti vode.

=Odolnosť proti vniknutiu cudzích predmetov:

  • IP4X: Odolnosť proti vniknutiu veľmi drobných predmetov
  • IP5X: Čiastočná odolnosť proti prachu
  • IP6X: Úplná odolnosť proti prachu