Jemnosť zobrazenia (PPI)

Jemnosť displeja určuje, ako jemné zobrazenie dokáže displej vytvoriť. Laicky povedané, čím vyššia je hodnota PPI, tým sa lepšie na displej pozerá.

Hodnota PPI úzko súvisí s rozlíšením displeja a veľkosťou jeho uhlopriečky. Čím vyššie rozlíšenie, tým väčšia jemnosť. Pokiaľ ale budeme aplikovať veľké rozlíšenie na veľký displej, jemnosť bude o poznanie horšia ako v prípade osadenia rovnakého rozlíšenia na menšom displeji.

Ľudské oko je schopné rozlíšiť od seba pixely do hodnoty okolo 300 PPI, akákoľvek vyššia jemnosť sa teda môže javiť ako zbytočná. Avšak rozdiely sa skrývajú v detailoch. Prístroje, ktoré nesú jemnosť 280 PPI a vyššie, sú už veľmi kvalitné a nemusíte sa báť, že by ste mali problém s rozpixelovaním.